Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Webbkarta:
Färg:
Choose language

Choose language

 • Svenska
 • English

Transparensredovisning

Basfakta
Ekens Assistans omsättning för 2016 är 65 miljoner kronor och har cirka 250 anställda och verksamhet bedrivs på ett 50 tal platser. 

Ekens Assistans affärsidé är att erbjuda personligt anpassad assistans, ledsagning och avlösarservice till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Ekens Assistans mål är att tillhandahålla personligt anpassade uppdrag som utgår från den enskildes behov och önskemål och att tillhandahålla en god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

 

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls och följer SOSFS2011:9

Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada och missförhållanden, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg

 • Planerandet
 • Genomförandet
 • Studerandet
 • Agerandet

 

Medarbetare

Ekens Assistans har cirka 250 anställda varav 98 % är personliga assistenter och 2 % är administrativ personal. Könsfördelningen är 30% män och 70% kvinnor och personalomsättningen exkl vikarier för 2016 var 7,2 %. Sjukfrånvaron var 2,69 % under 2016 och den genomsnittliga anställningstiden inom Ekens är 4,5 år

Ekens Assistans är medlemmar i Vårdföretagarna och har kollektivavtal (Personlig Assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal)

Personal anställs fränmst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård - och omsorgsarbete men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens.

 

Ägare

Ekens Assistans AB ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson vilka även arbetar aktivt i Ekens Assistans AB:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson
 • Ingela Åberg
 • Ulrika Persson

  

Ledning

Ekens Assistans AB Ledning består av 5 personer och som innehar följande ledande befattningar:

 • Mattias Persson, VD / Ekonomichef
 • Ulla Persson, Verksamhetsansvarig och kundansvarig
 • Ingela Åberg, Uppdragsansvarig
 • Ulrika Persson, Ekonomiadministratör
 • Åsa Lang Brandtman Uppdragsansvarig

 

Styrelse

Styrelsen i Ekens Assistans AB består av följande personer:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson
 • Ingela Åberg

 

Ekonomi

Aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se

Ny hemsida

2017-02-28

Vår nya hemsida är på plats och med den en del ny information.
I och med den nya informationen lever Ekens Assistans AB upp till kraven om transparant redovisning

Läs mer